Steinbutte Fotos 2 Bilder

Steinbutt (Psetta maxima) am 12.3.2010 im Zooaquarium Berlin.
Gilbert Angermann
861 1024x682 Px, 27.07.2010
Getarnter Steinbutt (Psetta maxima) am 10.1.2010 im Sea Life Berlin.
Gilbert Angermann
1425 1024x682 Px, 02.03.2010
GALERIE 3