Kolbenente am Schloß Gracht in Liblar - 23.04.2019
Kolbenente am Schloß Gracht in Liblar - 23.04.2019
Kölner Stadtauben am Rheinufer in Köln - 23.06.2019

Kolbenente am Schloß Gracht in Liblar - 23.

04.2019

Kolbenente im Schloßpark Gracht in Erftstadt-Liblar - 23.04.2019
Rolf Reinhardt
Kolbenente mit Küken (Netta rufina) am 10.7.2010 im Konstanzer Hafen.
Gilbert Angermann