Spatelentenpärchen (Bucephala islandica) am 13.12.2009 im Tierpark Berlin
Spatelentenpärchen (Bucephala islandica) am 13.12.2009 im Tierpark Berlin.
Austernfischer (Haematopus ostralegus) am 13.12.2009 im Tierpark Berlin.

Spatelentenpärchen (Bucephala islandica) am 13.

12.2009 im Tierpark Berlin.

Ein Pärchen Schellenten (Bucephala clangula) am 7.12.2009 im Zoo Dresden.
Gilbert Angermann